jueves, 8 de noviembre de 2007

POSICIÓ DE LA FIEP CATALUNYA SOBRE LA REDUCCIÓ D'HORES D'EDUCACIÓ FÍSICA A PRIMÀRIA

Escrit per Josep Sánchez Malagón (Delegat de la FIEP Catalunya)
dijous, 08 novembre de 2007

El passat 9 de juliol de 2007 la delegació de FIEP a Catalunya iniciava un seguit d’accions que pretenien informar, sensibilitzar i recollir arguments i posicions al voltant del Decret 142/2007 que contempla la reducció de l’Educació Física a Primària. Al llarg d’aquest temps s’ha construït un espai al web de la FIEP on donar cabuda a aquells escrits que arribessin[1], així com aquells articles de premsa generats i fomentats directament per la mateixa delegació. Tot, amb l’objectiu de defensar quelcom que entenem és un dret de tots els nens i adolescents i un patrimoni de coneixement del qual l’educació de les persones no en pot prescindir.

Així, des del primer moment, la Delegació de la FIEP Catalunya s’ha posicionat molt crítica davant el Decret 142/2007 que permet disminuir la presència de l’Educació Física a les escoles.

En aquest sentit i en coherència amb el que des de fa temps estem reclamant, ens sentim contents i ens manifestem propers la posició que fa pocs dies s’ha aprovat al Parlament Europeu. La Comissió de Cultura i Educació d’aquest organisme de la Unió Europea va presentar un exhaustiu informe sobre la funció de l’esport a l’educació i que va està aprovat recentment per una aclaparadora majoria dels parlamentaris.

El citat informe diu textualment en un dels seus punts:

“10. Pide a los Estados miembros que hagan obligatoria la educación física en la enseñanza primaria y secundaria y acepten el principio de que el horario escolar debería garantizar al menos tres clases de educación física por semana, si bien debería animarse a las escuelas a superar, en la medida de lo posible, este objetivo mínimo”. (Comisión de Cultura y Educación, ponent Pál Schmitt, Informe sobre la función del deporte en la educación [2007/2086(INI)].

En conseqüència, davant d’aquesta nova evidència, volem fer una crida als responsables polítics per tal que reflexionin, i si cal, rectifiquin algunes de les decisions, que poden afectar el desenvolupament saludable de les persones i les societats (entenent salut des de la dimensió física, psicològica, intel·lectual i social).

De la mateixa manera, i amb el que el Decret contempla i permet, demanar als equips directius i docents dels centres i a les mateixes famílies que mantinguin i/o augmentin la presència de l’Educació Física en el currículum escolar, especialment de Primària, donat el seu elevat potencial educatiu.

També, i sense minvar l’absoluta confiança en els professionals que treballen a peu de les pistes de les escoles, que continuïn i/o augmentin un graó més l’esforç, la intensitat i l’actitud amb la que afronten el seu treball diari donat que el seu paper també és fonamental en la consideració de l’àrea.

Finalment, cal demanar el mateix esforç a altres components de la “tribu” (com diu José Antonio Marina) que també hi influeixen, com ara les universitats responsables de la formació del professorat en les actuals revisions dels seus plans d’estudis (segons les pautes de Bologna), els mitjans de comunicació, els directius i esportistes més mediàtics, els pares i mares...

És important.

Barcelona, 8 de novembre de 2007

Delegació de la Féderation Internationale d’Education Physique (FIEP) a Catalunya